Slovenská diabetologická spoločnosť

Obezitologická sekcia

Činnosť Obezitologickej sekcie SDS (OS SDS) je zameraná na odbornú integráciu poznatkov z obezitológie, postgraduálne vzdelávanie, podporu výskumu a publikácií v oblasti obezity, zavedenie odporúčaní pre diagnostiku a terapiu, inštitucionálne pôsobenie a medzinárodné začlenenie spoločnosti.

<


Stiahnite si

application/pdf
Obezitologicka_sekcia.pdf
VÝBOR OBEZITOLOGICKEJ SEKCIE NA FUNČNÉ OBDOBIE 2014 - 2018
application/pdf
Monografia_Klinicka_obezitologia.pdf
Monografia Klinická obezitológia
application/pdf
OS SDS-správa 2016.pdf
Správa o činnosti Obezitologickej sekcii SDS máj 2015 - máj 2016