Slovenská diabetologická spoločnosť

Lilly Diabetes Scholarship 2018 EASD Berlin

Informáciu o štipendiu si môžete stiahnuť z tejto stránky.

 


Stiahnite si

application/pdf
Lilly_diabetes_scholarship_oznam_2018.pdf
Lilly diabetes Scholarship 2018