Slovenská diabetologická spoločnosť

Vodičský preukaz a diabetes

Základné informácie ohľadom aplikácie Vyhlášky ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Materiály vypracované výborom SDS.


Stiahnite si

application/pdf
Vodičský preukaz a diabetes.pdf
Vodičský preukaz a diabetes
application/pdf
Poucenie_pacienta_s_diabetom_A5.pdf
Poučenie pacienta s diabetom
application/pdf
estné_vyhlásenie_pacienta_s_diabetom_A4.pdf
Čestné vyhlásenie pacienta s diabetom
application/pdf
KARTA_VODICA.pdf
Karta vodiča