Slovenská diabetologická spoločnosť

Slovenská diabetologická spoločnosť - XXIV. diabetologické dni, 5. - 7. jún 2014, hotel Patria, Štrbské Pleso

Vážené dámy, páni, milí kolegovia, priatelia, dovoľte mi v mene organizačného výboru kongresu a Slovenskej diabetologickej spoločnosti srdečne Vás pozvať na XXIV. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, ktoré sa budú konať v dňoch 5. až 7. júna 2014 v hoteli PATRIA, na Štrbskom Plese, vo Vysokých Tatrách. Odborná náplň kongresu bude zameraná interdisciplinárne a okrem priamo diabetologických tém zaznejú aj súvisiace prednášky z kardiológie, oftalmológie, neurológie, nefrológie, gynekológie a pôrodníctva, novorodeneckej starostlivosti a ďalších oblastí. V mnohých prípadoch v podaní známych zahraničných prednášateľov. Chýbať nebudú ani originálne vedecké práce našich autorov z vedecky zameraných pracovísk a novou sekciou budú prednášky autorov do 35 rokov, ako priestor pre podporu ich odborného a vedeckého rastu. S mnohými z účastníkov, ale aj s ďalšími odborníkmi v súčasnej dobe pracujeme na štandardoch interdisciplinárnej spolupráce, ktoré by na kongrese mali byť slávnostne distribuované. Tešíme sa na Vašu účasť ako aj príspevky do odborného programu. Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti a organizátor XXIV. diabetologických dní
[Dia dni Tatry 2014]
Dia dni Tatry 2014


Stiahnite si

application/pdf
XXIV_DIA_DAYS_kompletna_informacia11.pdf
XXIV. dia dni Tatry 2014
application/msword
XXIV__Diabetologické__dni_Registračný_formulár_2014.doc
XXIV. diabetologické dni - Registračný formulár 2014
application/pdf
XXIV_DIA_DAYS_program_PRED_FINAL.pdf
Program XXIV. diabetologických dní 5.-7. júna 2014
application/pdf
VYSLEDKY VOLIEB 2014 zapisnica volebnej komisie.pdf
Výsledky volieb do výboru SDS 2014 - zápisnica volebnej komisie
application/pdf
Vybor SDS na funkcne obdobie 2014_ 2018.pdf
VÝBOR SDS NA FUNČNÉ OBDOBIE 2014 - 2018

Lilly International scholarship

Slovenská diabetologická spoločnosť prostredníctvom Lilly International scholarship - podpora účasti lekárov na EASD 2014 vo Viedni - udelí 7 štipendií pre slovenských diabetológov pracujúcich v Slovenskej republike.

Posledná rozlúčka s MUDr. Jurajom Vozárom, CSc.

So zármutkom v srdci oznamujeme, že 9. 7. 2014 nás navždy opustil MUDr. Juraj Vozár, CSc., bývalý predseda SDS. Posledná rozlúčka sa bude konať v piatok 18. júla 2014 o 11.00 hod. v Krematóriu v Bratislave. Výbor SDS
všetky novinky...