Slovenská diabetologická spoločnosť

Pozvánka na členskú schôdzu SDS. Vážení členovia SDS, pozývame Vás na pokračovanie prerušenej členskej schôdze SDS na piatok 30. septembra 2016 od 16.00 do 19.00 hod. Miesto: hotel Dixon, Švermova 32,Banská Bystrica. Hlavná téma: Výročná správa Výboru SDS a vyjadrenie sa k otázke postavenia diabetológie ako medicínskeho odboru.

Výbor v období od mája 2015 do mája 2016 pravidelne zasadal a riešil aktuálne problémy, ktoré kontinuálne vyplývali z odborného organizačného a spoločenského diania a tiež nariadení a iných prijatých uznesení, situácií a požiadaviek legislatívneho charakteru iniciovaných MZSR, ale aj iných subjektov a organizácií.

Výbor SDS sa v tejto správe vyjadruje k jednotlivým otázkam a okruhom problémov, ktoré postupne riešil a uvádzajú sa aj konkrétne výsledky týchto iniciatív.

Jednalo sa predovšetkým o nasledovné:

viď súbor Výročná správa SDS EM


[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Stiahnite si

application/pdf
Výročná správa SDS EM.pdf
Výročná správa Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Posledná rozlúčka s MUDr. Jozefom Dudom

bude vo štvrtok 8. decembra 2016 o 13.30 hod. v Dome smútku v Trebišove. Česť jeho pamiatke!
všetky novinky...