Slovenská diabetologická spoločnosť

XXVIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, 31. 5. - 2. 6. 2018, Hotel Patria, Štrbské Pleso

Vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som menom svojim, ako aj menom výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti, 

Vás čo najsrdečnejšie pozval na

XXVIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou

31. 5. - 2. 6. 2018

Hotel Patria, Štrbské Pleso

doc. MUDr.Emil Martinka, PhD.

predseda SDS

 

Pokojný a úspešný  nový rok 2018

vám prajú členovia Výboru a Kontrolného výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti

 

 


[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
[Šťastný nový rok  2018]
Šťastný nový rok 2018


Stiahnite si

application/pdf
XXVIII_DIA_dni_ 2018_final.pdf
XXVIII. diabetologické dni 2018, Hotel Patria, Štrbské Pleso
application/pdf
DiaDays_Registracny_formular_A5_V2 2018.pdf
XXVIII. diabetologické dni 2018, Štrbské Pleso, Registračný formulár

Samostatnosť medicínskeho a zdravotníckeho odboru diabetológia zostáva zachovaná

Dňa 7. novembra 2017 prebehlo rokovanie na Ministerstve zdravotníctva SR. Za diabetológiu v zastúpení doc. MUDr. E. Martinka, PhD. a MUDr. Z. Némethyová, CSc., zástupcami endokrinológov boli prof. MUDr. J. Payer, CSc. a prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc. FRCP, za MZ SR doc. PhDr. Z. Slezáková, PhD., MPH a Mgr. M. Nagy, za Akreditačnú komisiu prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD....

Téma "endokrinológia"- "diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy"

Záznam z pracovného stretnutia na tému "endokrinológia" - "diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy" v prílohe V (5.1.3) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií" - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "MZ SR"), Sekcia zdravia - odbor zdravotníckeho vzdelávania, miestnosť č. 210, 7. november 2017...

Navždy nás opustil MUDr. Alexander Kreze, DrSc.

Slovenská diabetologická spoločnosť v tichom zármutku oznamuje všetkým blízkym a priateľom, že nás 12. januára 2018 vo veku 89 rokov navždy opustil MUDr, Alexander Kreze, DrSc. - renomovaný internista, endokrinológ a diabetológ, emeritný riaditeľ Endokrinologického ústavu v Ľubochni, bývalý dlhoročný predseda Slovenskej endokrinologickej a Slovenskej diabetologickej spoločnosti a bývalý hlavný odborník pre endokrinológiu pri Ministerstve zdravotníctva SR. Jeho pamiatka ostáva v našich srdciach.
všetky novinky...