Slovenská diabetologická spoločnosť

 

PF 2015


[doc. E. Martinka,PhD. ]
doc. E. Martinka,PhD.


Stiahnite si

application/pdf
Vybor SDS na funkcne obdobie 2014_ 2018.pdf
VÝBOR SDS NA FUNČNÉ OBDOBIE 2014 - 2018
application/pdf
Výbor Obezitologickej sekcie SDS na funkčné obdobie 2014 - 2018.pdf
VÝBOR OBEZITOLOGICKEJ SEKCIE NA FUNČNÉ OBDOBIE 2014 - 2018

Nové vykazovanie výkonov pre VšZP od 1. 2. 2015

Vážení kolegovia, Výbor SDS v zložení E. Martinka, V. Uličiansky, T. Kupcová, V. Doničová koncom minulého roka intenzívne a opakovane komunikoval s predstaviteľmi zdravotných poisťovní ohľadom vykazovania a uznávania viacerých zdravotných výkonov v našej praxi.

Zákon 333/2014 Z.z.- zmena zákona o dani z príjmov

V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona č. 333/2014 Z. z. (od 29.11.2014) s účinnosťou od 1.12.2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony, dochádza k mnohým závažným zmenám. Vyplýva z nich rad povinností tak pre organizátorov a účastníkov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (CME), ako i pre farmaceutické spoločnosti, ktoré im poskytujú peňažné a nepeňažné plnenia.
všetky novinky...