Slovenská diabetologická spoločnosť

 

XXV. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, 27.- 29. máj 2015, Martin

Dovoľte nám, aby sme Vás v mene organizačného výboru kongresu a Slovenskej diabetologickej spoločnosti čo najsrdečnejšie pozvali na XXV. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, ktoré sa budú konať v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakultry Univerzity Komenského v Martine. Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin., hlavný organizátor XXV. diabetologických dní a doc. MUDr. Emil Martinka, predseda SDS
[prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin]
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Stiahnite si

application/pdf
Dia_days_2015_program_web.pdf
XXV. diabetologické dni v Martine, program
application/pdf
Informáciu_ku_stravovaniu_a_spoločenským_večerom Dia dni Martin.pdf
Informácia k stravovaniu a k spoločenskému večeru počas Diabetologických dní v Martine
application/pdf
XXV_DIA_DAYS_kompletna_informacia4.pdf
XXV, diabetologické dni, Martin, kompletná informácia
application/pdf
Vybor SDS na funkcne obdobie 2014_ 2018.pdf
VÝBOR SDS NA FUNČNÉ OBDOBIE 2014 - 2018
application/pdf
Výbor Obezitologickej sekcie SDS na funkčné obdobie 2014 - 2018.pdf
VÝBOR OBEZITOLOGICKEJ SEKCIE NA FUNČNÉ OBDOBIE 2014 - 2018

Nové vykazovanie výkonov pre VšZP od 1. 2. 2015

Vážení kolegovia, Výbor SDS v zložení E. Martinka, V. Uličiansky, T. Kupcová, V. Doničová koncom minulého roka intenzívne a opakovane komunikoval s predstaviteľmi zdravotných poisťovní ohľadom vykazovania a uznávania viacerých zdravotných výkonov v našej praxi.

Zákon 333/2014 Z.z.- zmena zákona o dani z príjmov

V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona č. 333/2014 Z. z. (od 29.11.2014) s účinnosťou od 1.12.2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony, dochádza k mnohým závažným zmenám. Vyplýva z nich rad povinností tak pre organizátorov a účastníkov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (CME), ako i pre farmaceutické spoločnosti, ktoré im poskytujú peňažné a nepeňažné plnenia.

List predsedu SDS ministrovi zdravotníctva SR

Vážení kolegovia, na našej stránke je list, ktorý som odoslal na MZ SR v súvislosti s pripravovanými zmenami v kompetenciách starostlivosti o pacientov s DM. Ďakujem za spoluprácu ing. Borovkovi - za komunikáciu a vyjadrenie v médiách. Ďakujem za spoluprácu prof. Mokáňovi a prof. Tkáčovi, ktorí napísali stanovisko garantov štúdia. doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda SDS.

Hromadná pripomienka pacientov k starostlivosti o DM

Vážení kolegovia, dovoľte aby som vás požiadal o spoluprácu pri riešení snahy MZSR o rozširovanie kompetencií VL v starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus. V prílohe je text hromadnej pripomienky pacientov. Aby sa text dostal k čo najširšiemu počtu pacientov žiadam Vás v mene predsedu ZDS Ing Borovku o jeho vytlačenie a predloženie pacientom k podpisu (samozrejme ak s textom súhlasia). Zozberané formuláre prosím zaslať na adresu ZDS (Ing. Borovka): Jozef Borovka, Močarianska 70, 071 01 Michalovce S pozdravom Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD
všetky novinky...