Slovenská diabetologická spoločnosť

Pozvánka na členskú schôdzu SDS. Vážení členovia SDS, pozývame Vás na pokračovanie prerušenej členskej schôdze SDS na piatok 30. septembra 2016 od 16.00 do 19.00 hod. Miesto: hotel Dixon, Švermova 32,Banská Bystrica. Hlavná téma: Výročná správa Výboru SDS a vyjadrenie sa k otázke postavenia diabetológie ako medicínskeho odboru.

Výbor v období od mája 2015 do mája 2016 pravidelne zasadal a riešil aktuálne problémy, ktoré kontinuálne vyplývali z odborného organizačného a spoločenského diania a tiež nariadení a iných prijatých uznesení, situácií a požiadaviek legislatívneho charakteru iniciovaných MZSR, ale aj iných subjektov a organizácií.

Výbor SDS sa v tejto správe vyjadruje k jednotlivým otázkam a okruhom problémov, ktoré postupne riešil a uvádzajú sa aj konkrétne výsledky týchto iniciatív.

Jednalo sa predovšetkým o nasledovné:

viď súbor Výročná správa SDS EM


[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Stiahnite si

application/pdf
Výročná správa SDS EM.pdf
Výročná správa Slovenskej diabetologickej spoločnosti
application/pdf
Pozvánka_Plenárna_schôdza_SDS_30SEPT2016_ad_SLS_1.pdf
Pozvánka na Plenárnu schôdzu SDS 30. septembra 2016

Zápisnica z členskej/plenárnej schôdze SDS, 25. máj 2016 Košice

Vážení kolegovia, 25. mája 2016 sa konala členská schôdza SDS v rámci XXVI. diabetologických dní v Košiciach. Pozvánku a zápisnicu si môžete prečítať v tejto časti internetovej stránky. Termín a miesto pokračovania prerušenej členskej schôdze: 30. september 2016 o 16.00 hod. v Banskej Bystrici, hotel Dixon.

Pozvánka na pokračovanie prerušenej členskej/plenárnej schôdze SDS, 30. september 2016 Banská Bystrica

Vážení členovia SDS. Výbor SDS Vás pozýva na pokračovanie prerušenej členskej schôdze SDS, ktorá sa uskutočnív piatok 30. septembra 2016 od 16.00 do 19.00 hod. Miesto konania: Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica. Program je nasledovný...

Cestovné na členskú schôdzu

Vážení kolegovia, informácia ohľadom cestovného je nasledovná...
všetky novinky...