Slovenská diabetologická spoločnosť

Výročná správa Výboru SDS a vyjadrenie k aktuálnym otázkam týkajúcich sa SDS a postavenia diabetológie ako medicínskeho odboru

Výbor v období od mája 2015 do mája 2016 pravidelne zasadal a riešil aktuálne problémy, ktoré kontinuálne vyplývali z odborného organizačného a spoločenského diania a tiež nariadení a iných prijatých uznesení, situácií a požiadaviek legislatívneho charakteru iniciovaných MZSR, ale aj iných subjektov a organizácií.

Výbor SDS sa v tejto správe vyjadruje k jednotlivým otázkam a okruhom problémov, ktoré postupne riešil a uvádzajú sa aj konkrétne výsledky týchto iniciatív.

Jednalo sa predovšetkým o nasledovné:

viď súbor Výročná správa SDS EM


[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Stiahnite si

application/pdf
Výročná správa SDS EM.pdf
Výročná správa Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Vykazovanie výkonov pre VšZP od 1.2. 2015

Vážení kolegovia, Výbor SDS v zložení E. Martinka, V. Uličiansky, T. Kupcová, V. Doničová koncom roka 2014 intenzívne a opakovane komunikoval s predstaviteľmi zdravotných poisťovní ohľadom vykazovania a uznávania viacerých zdravotných výkonov v našej praxi.

Pozvánka na plenárnu schódzu SDS 25. máj 2016 a zápisnica z plenárnej schôdze

Vážení kolegovia, 25. mája 2016 sa konala členská schôdza SDS v rámci XXVI. diabetologických dní v Košiciach. Pozvánku a zápisnicu si môžete prečítať v tejto časti internetovej stránky. Termín a miesto pokračovania prerušenej členskej schôdze: 30. september 2016 o 16.00 hod. v Banskej Bystrici, hotel Dixon.

XXVI. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou 25. - 27. 5. 2016 Košice, Aula Lekárskej fakulty, Trieda SNP 1, Košice

Slovenská lekárska, spoločnosť, Slovenská diabetologická spoločnosť a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach Vás pozývajú na...

Predpisovanie liekov, inzulínov a diabetes špecifickej nutričnej podpory

V tejto sekcii nájdete informácie o novinkách vo farmakoterapii

Nedostatok životne dôležitých liekov pre pacientov s cukrovkou

v tejto sekcii nájdete list adresovaný ministrovi zdravotníctva, Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
všetky novinky...