Slovenská diabetologická spoločnosť

Aktivity Slovenskej diabetologickej spoločnosti vo vzťahu k MZ SR, VšZP, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Spoločnosti revízneho lekárstva

Vážení kolegovia, v priebehu posledných mesiacov výbor SDS v zastúpení doc. MUDr. E. Martinku, PhD. predsedu SDS a a MUDr. Z. Némethyovej, CSc,hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, a niektorých ďalších členov SDS, opakovane rokoval na Ministerstve zdravotníctva a na Všeobecnej zdravotnej poisťovni ohľadom hodnotenia práce diabetológa a o organizačných otázkach, ktoré sa týkajú starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus. Listy, ktoré boli odoslané týmto inštitúciám si môžeme prezrieť na tejto stránke. Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.,MUDr. Z. Némethyová CSc. MUDr. V. Uličiansky
[doc. E. Martinka,PhD. ]
doc. E. Martinka,PhD.


Stiahnite si

application/pdf
Vybor SDS na funkcne obdobie 2014_ 2018.pdf
VÝBOR SDS NA FUNČNÉ OBDOBIE 2014 - 2018
application/pdf
VsZP_Urad pre dohlad_ Uhradzanie zdrav vykonov_rokovanie sept_oktober 2014.pdf
VšZP, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 09. a 10. 2014
application/pdf
List_na VsZP_10_7_2014.pdf
List na VšZP 10. 7. 2014
application/pdf
List_na_MZ_SR_2_7_2014_.pdf
List na MZ SR 2. 7. 2014
application/pdf
List_na VsZP_24_02_2014.pdf
List na VšZP 24. 02. 2014
application/pdf
Ziadost na_VsZP_doplnenie_kodov_15_12_2013.pdf
Žiadosť na VšZP doplnenie kódov 15. 12. 2013

Posledná rozlúčka s MUDr. Jurajom Vozárom, CSc.

So zármutkom v srdci oznamujeme, že 9. 7. 2014 nás navždy opustil MUDr. Juraj Vozár, CSc., bývalý predseda SDS. Posledná rozlúčka sa bude konať v piatok 18. júla 2014 o 11.00 hod. v Krematóriu v Bratislave. Výbor SDS
všetky novinky...